Sấp mặt vì đời không như là mơ

Việc người khác làm được không có nghĩa là mình cũng dễ dàng thực hiện thành công nếu thiếu sự tập luyện.
Video liên quan
Cùng chuyên mục