750.000 CĐV huộm đỏ vùng Merseyside chào đón nhà vô địch Liverpool

750.000 CĐV đã nhuộm đỏ vùng Merseyside chào đón Liverpool vô địch Champions League 2018/19.
Cùng chuyên mục