Ngày này 32 năm trước, Sir Alex trở thành HLV của M.U

Ngày 6/11/1986, Sir Alex trở thành HLV của M.U. Cho dù đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ người ta ngừng so sánh các HLV sau này của CLB với Sir Alex. Những cống hiến của ông trong 26 năm cầm quyền khó lòng xóa nhòa.
Cùng chuyên mục