Những màn tâng bóng bằng đầu trăm nhịp trúng cả trăm

Đã có nhiều đội bóng tham gia thử thách tâng bóng qua tất cả các thành viên và đa số họ đều thành công.
Cùng chuyên mục